All for Joomla All for Webmasters

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne oraz wizyty domowe realizowane przez lekarzy POZ odbywa się w sposób ciągły, codziennie w godzinach pracy Przychodni (ul. Aliantów 1a w godzinach - 7:00 – 19:00, ul. Kl. Janickiego 6 - 7:00 – 14:35) Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym czasie według kolejności zgłoszeń zgodnie z ustalonymi harmonogramami pracy lekarzy dostępnymi w Rejestracji Przychodni.

 

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia oraz braku możliwości zgłoszenia się do Przychodni pacjentom przysługują wizyty domowe. Realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych zgodnie ze zgłoszeniem pacjenta oraz harmonogramem pracy lekarzy. Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Leczenia stomatologiczne (Poradnia Stomatologiczna ul. Aliantów 1a, Poradnia Stomatologiczna ul. Kl. Janickiego 6, Gabinety Stomatologiczne ul. Szkolna 4 oraz ul. W. Pieniężnej 19)

 

Rejestracja na świadczenie z zakresu stomatologii odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem pracy Poradni oraz Gabinetów Stomatologicznych.
Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczenia udzielane są zgodnie z prowadzoną kolejką oczekujących. Czas oczekiwania podany jest na tablicy ogłoszeń NFZ  - parter ul. Aliantów 1a oraz parter Kl. Janickiego 6) Obowiązuje odrębna kolejka oczekujących na świadczenia ogólnostomatologiczne oraz leczenie protetyczne.

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
(Poradnia Alergologiczna ul. Aliantów 1a, Poradnia Reumatologiczna ul. Aliantów 1a, Poradnia Dermatologiczna ul. Kl. Janickiego 6, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza ul. Aliantów 1a)

 

Rejestracja na świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych Poradni. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub poprzez rejestrację online. Świadczenia pierwszorazowe udzielane są zgodnie z prowadzoną kolejką oczekujących odrębną dla przypadków pilnych oraz stabilnych. Czas oczekiwania do poszczególnych Poradni podany jest na tablicy ogłoszeń NFZ - parter ul. Aliantów 1a oraz parter Kl. Janickiego 6 oraz na stronie: http://kolejki.nfz.gov.pl/ . W Poradni Alergologicznej, Reumatologicznej oraz Dermatologicznej świadczenia udzielane są na podstawie skierowania. Zgodnie z przepisami pacjent ma 14 dni od daty rejestracji na dostarczenie skierowania do Przechodni, w przeciwnym razie zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top