All for Joomla All for Webmasters

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej możliwy jest po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ.

Transport sanitarny przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia
 • dla zachowania ciągłości leczenia – kiedy jest ono realizowane prze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

W ww. sytuacjach transport obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.

Bezpłatnie przysługuje:

 • osobom z dysfunkcją narządu ruchu, która uniemożliwia im korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta
 • w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

 

Częściowo płatny przysługuje w przypadku:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo – płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
 • gdy ze zlecenia wynika, iż pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego!!!

Chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, wskazanym w skierowaniu na transport docelowy.

Transport odpłatny – występuje w przypadkach nie wymienionych powyżej i realizowany jest na zlecenie lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Transport sanitarny „daleki” w podstawowej opiece zdrowotnej możliwy jest w następujących przypadkach:

 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie pacjent musi korzystać ze świadczeń poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wówczas z miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli mu świadczeń i z powrotem
 • kiedy pacjent ze względów medycznych musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizują jedynie niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania pacjenta przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania pacjenta do poradni i z powrotem

W ww. przypadkach należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.

 

UWAGA!

W każdym przypadku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza zasadność realizacji transportu dalekiego i wskazuje, kto ma zrealizować przewóz.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top