All for Joomla All for Webmasters

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawdzenia dokonuje personel Przychodni po okazaniu przez pacjenta  dokumentu zawierającego PESEL.
Jeśli system nie potwierdzi prawa d do świadczeń pacjent ma możliwość:

  • Potwierdzić prawo do świadczeń poprzez okazanie się dokumentem ( np. legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie z ZUS/KRUS/Pracodawca/Urząd Pracy, decyzja MOPS, zgłoszenie do ubezpieczenia).
  • Złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń

 

pdf

 oświadczenie opiekuna

pdf

 oświadczenie pacjenta

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top