All for Joomla All for Webmasters

Zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U . nr 220 poz.1416 z 12 grudnia 2008), badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot zobowiązany do zapewnienia ww. badań oraz świadczeń z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

NOWE WZORY DOKUMENTÓW - MEDYCYNA PRACY

1. MZ Komunikat

2. MZ wzór w formacie pdf

3. MZ wzór w formacie doc

4. Informacja od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dot. Zmiany wzorów skierowań i orzeczeń

5. Wzór Skierowania na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy obowiązujący od 01.04.2015

 

Rejes­tracja: 52 30 30 100 lub 52 30 30 103

w godz­i­nach: poniedzi­ałek – sobota: 7:00 – 21:35

 

Per­sonel lekarski:

 

pliszka

Pliszka Joanna

lek. med., I stopień specjalizacji w zakresie medycyny pracy, II stopień specjalizacji w zakresie medycyny transportu

 Przyję­cia Prywatne:
poniedziałek      
-
wtorek 15:00 - 20:00
środa -
czwartek -
piątek -

 

Osoby do kontaktu w sprawie rejestracji grupy osób/pracowników:

  • Joanna Jankowiak
  • Monika Sobczak

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy na wykonywanie badań z zakresu medycyny pracy:

  • Justyna Dec  -  kontakt: 52 30 20 044

 

AKTUALNY CENNIK

Lp. Nazwa Badania Cena
1. Wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy 45,00 zł
2. Orzeczenie lekarskie 45,00 zł
3. Zaświadczenie + orzeczenie 65,00 zł
4. Badania kierowców 50,00 zł
5. Badanie okulistyczne 45,00 zł
6. Badanie laryngologiczne 40,00 zł 
7. Badanie neurologiczne 40,00 zł
8. RTG klatki piersiowej  35,00 zł
9. EKG  20,00 zł
10. EKG wysiłkowe  80,00 zł
11. Spirometria  25,00 zł
12. Wymaz z gardła  35,00 zł
13. Mocz  4,40 zł
14. Rozmaz  3,60 zł
15. Morfologia  7,20 zł
16. OB.  3,60 zł
17. Glukoza  3,60 zł
18. Cholesterol  4,80 zł
19. Kreatynina  4,80 zł
20. Bilirubina  4,80 zł
21. Trójglicerydy  4,80 zł
22. CRP  12,00 zł
23. ASO  18,00 zł
24. RF / latex  12,00 zł
25. GGTP  4,10 zł
26. ALAT  4,80 zł
27. Wydanie pozwolenia na broń  50,00 zł
28. Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia  50,00 zł
29. Badanie kandydatów na kierowców  200,00 zł
30. Wydanie opinii lekarskiej  120,00 zł

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top