All for Joomla All for Webmasters

Pielęgniarki środowiskowe zajmują się w szczególności:

Świadczeniami pielęgnacyjnymi, które obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samo opieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności,

Świadczeniami diagnostycznymi, które obejmują:

 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,
 • wykonywanie badania fizykalnego,
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację,
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia,
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy,
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • ocenę i monitorowanie bólu,
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno – opiekuńczej rodziny,
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczeniami leczniczymi, zgodnie z odrębnymi przepisami:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/ wlewek doodbytniczych,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem, zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • stawianie baniek,
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych,
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania, których uprawniona jest pielęgniarka,

Świadczeniami rehabilitacyjnymi, które obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia,
 • usprawnianie ruchowe,
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej,
 • ćwiczenia ogólno usprawniające,
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

Do zadań położnej należy w szczególności:

 • Objęcie właściwą opieką profilaktyczno – leczniczą wszystkich kobiet ciężarnych oraz położnic i noworodków,
 • Ustalenie planu opieki położniczej z uwzględnieniem właściwego doboru metod działania,
 • Udzielanie pomocy położniczej w przypadku, gdy zaawansowanie czynności porodowej nie pozwala na transport rodzącej do szpitala lub izby porodowej,
 • Prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w środowisku domowym,
 • Udzielanie porad kobietom ciężarnym i położnicom z zakresu higieny i dietetyki ciąży, przygotowania do porodu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka,
 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u ciężarnych z grupy specjalnej troski w aspekcie warunków socjalno – bytowych,
 • Objęcie opieką patronażową położnicy i noworodka od momentu powrotu z zakładu położniczego,
 • Wczesne wykrywanie odchyleń od norm i przekazywanie informacji lekarzowi o potrzebie interwencji leczniczej,
 • Realizowanie postępowania pielęgnacyjnego oraz leczniczego uwzględniające przede wszystkim:
  • wykonywanie zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami oraz przepisami prawnymi zaleceń lekarskich,
  • wykonywanie innych zabiegów wynikających z postępowania leczniczego,
  • wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,
  • zmiany opatrunków,

 

Personel:

 • Budziak Barbara – pielęgniarka
 • Chałas Elżbieta – pielęgniarka
 • Kawka Ewa – położna
 • Kupich Monika – położna
 • Szymańska Elżbieta – pielęgniarka
 • Tafelska Agnieszka – pielęgniarka
 • Tucholska Małgorzata – pielęgniarka

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top