All for Joomla All for Webmasters

Medycyna szkolna zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem i oceną sytuacji zdrowotno – społecznej, określeniem potrzeb zdrowotnych uczniów, zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych, zagrożonych i objętych czynnym poradnictwem.
 • Opieką nad zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów.
 • Sprawowaniem nadzoru nad zdrowiem uczniów – wychowanków objętych czynnym poradnictwem, w szczególności:
 • kontrolą realizacji zaleceń lekarskich przez ucznia – wychowanka, rodziców, personel pedagogiczny,
 • kontrolą terminów badań lekarskich, kierowanie na badanie diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • współdziałaniem w organizowaniu zajęć kompensacyjno – korekcyjnych i innych form opieki nad zdrowiem uczniów – wychowanków.
 • Prowadzeniem działalności zapobiegawczo – leczniczej, inicjowanie i podejmowaniem wspólnie z personelem pedagogicznym i rodzicami działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i higieny osobistej uczniów, warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa uczniów w tym:
 • przeprowadzaniem przeglądów czystości ciała i odzieży uczniów,
 • sprawowaniem bieżącego nadzoru higienicznego nad stanem pomieszczeń i otoczeniem szkoły.
 • Współdziałaniem z lekarzem w zakresie orzecznictwa lub potrzeb ucznia – wychowanka.
 • Wykonywaniem zabiegów pielęgniarskich i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz zapewnieniem opieki do chwili przybycia lekarza lub rodziców (opiekunów).

 

Gabinety

 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Szkolna 4, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Błochowiak Jolanta
 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Wandy Pieniężnej 19, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Brzykca Iwona
 • Gabinet Medycyny Szkolnej  ul. Mickiewicza 32, 88-400 Żnin

 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. 1 Stycznia 17, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Pieczyńska Bernardyna
 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Jułga Krystyna
 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Jułga Krystyna
 • Gabinet Medycyny Szkolnej ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin
  Pielęgniarka: Pałecka Ewa

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top