All for Joomla All for Webmasters

W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w domu przez pielęgniarkę. Opieką objęci są pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy. Pacjneci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterinowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy nie są objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie znajdują się w fazie choroby psychicznej.

Świdaczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Pamiętaj!

Rodzina pacjenta lub jego faktyczny opiekun zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami? Zapisz się do naszego Newslettera.

Back to top